s
2019年04月27日 星期六
  • 891阅读
  • 0回复

初一下数学寒假、春季开课通知

dhw
级别: 管理员
发帖
735
金币
3831
威望
3821
        
     E5?$=cL?  
     Z 5g*'  
市重点 /]?e^akA  
    名校名师 `a[ V_4wO  
     k(xB%>ns  
     ]F"P3':  
    
  初一下数学寒假、春季开课通知 ^A=2#j~H\  
跟名师 学方法 提成绩 !C(PfsrR/  
亲爱的家长和同学们大家好!时光飞逝,转眼又临近期末,为了提高大家对数学、物理加深对知识的深入理解,为下学期学习打好良好基础,名校名师寒假、春季课程又要和大家见面了。 %jJIR88  
RBHU5]5  
《寒假预讲班》 _88X-~.  
  科目 Uu|2!}^T  
  
  
上课时间
  
  上课地点 a^Z=xlJ/uZ  
  
  授课教师 mKoDy`s  
  
  费用             0$i\/W+  
  
  
初一数学(6次课)
  
  
2017年1月20日—1月25 日(6天)
  上午15:40—17:40 Tkn8W j  
  
  
车公庄
  
西派国际公寓
  
  四中、八中一线教师 g][n1$%  
  
  1800 b8 1cq,  
  (10—20人) pq%inSY  
   qeC^e}h  
  
注:两科连报优惠100元。 ,kUg"\_k  
;I6C`N  
m {&lU@uL  
~.#57g F"  
《春季精讲班》 {b-SK5%]L  
  科目 w]fVELU  
  
  
上课时间
  
  上课地点 1d$wP$  
  
  授课教师 ?BbEQr  
  
  费用             3m~,6mQ  
  
  
初一数学(15次课)
  
每周六
  
  
2017225日起
  
(共计15次,每周六)
  
上午800-1000
   *,)1Dcv(  
  
  
车公庄西派国际公寓
  
  四中、八中一线教师 1ed^{Wa4$9  
  
  4500 2k m0  
  (10—20人) gB>AYL%o=  
   Xjm AM/H4  
   {].]`#4Jx  
   JEK_W<BD  
  
注:两科连报优惠100元。 3T>6Q#W5eO  
咨询报名:57293156唐老师 陈老师(添加微信MSK7-12或扫二维码                              (请注明:初一)
上课地址:地铁2号线车公庄C口梅兰芳大剧院东南200米,西派国际公寓4号楼
发帖 回复
« 返回列表
描述
快速回复

您目前还是游客,请 登录注册
批量上传需要先选择文件,再选择上传